over chiropractie

Chiropractie is een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde, waarin het bewegingsapparaat, bestaande uit de wervelkolom, gewrichten, en spieren, en het zenuwstelsel centraal staan. Chiropractie gaat uit van het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen, vooropgesteld dat het zenuwstelsel optimaal functioneert.

Algemeen

Het centrale zenuwstelsel bevindt zich in de schedel, en in de wervelkolom. Vanuit het ruggenmerg vertakken zenuwen zich naar onder andere armen, benen, en alle inwendige organen. Op deze manier worden de hersenen met de rest van het lichaam verbonden. Treedt er een stoornis op in de schedel, wervelkolom of ledematen, dan kan dit leiden tot functiestoornissen in het zenuwstelsel. De chiropractor is gespecialiseerd in het opsporen van deze stoornissen door het uitvoeren van een gespecialiseerd onderzoek. Vervolgens zal de chiropractor door manuele behandeling proberen de stoornissen op te heffen, en de zenuwtoevoer te normaliseren.

Chiropractie komt oorsponkelijk uit de verenigde staten. De Amerikaanse genezer Daniel David Palmer was de grondlegger van chiropractie. In 1895 behandelde hij zijn bediende die op latere leeftijd doof was geworden door een ongeval. Bij dit ongeval voelde de patiënt een "krak" waarna hij doof werd. Door een specifieke behandeling van het bovenste gedeelte van de wervelkolom hoorde hij plotseling weer. Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patiënten stelden zich onder zijn behandeling, echter zonder resultaat. Wat hij wel ontdekte was dat er bepaalde relaties bestonden tussen klachten en probleemgebieden in de wervelkolom. Zijn zoon, B.J. Palmer, zette zijn werk voort op academisch niveau, deed veel wetenschappelijk onderzoek en richtte de eerste chiropractische hogeschool op in Amerika. In de jaren die daarop volgden is de populariteit van chiropractie in de verenigde staten enorm toegenomen.

Chiropractie in Nederland

In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland. Momenteel zijn er meer dan 200 geregistreerde chiropractoren in ons land. Dat is nog steeds een klein aantal in vergelijking met andere beroepsgroepen in Nederland. In Nederland is het beroep nog niet wettelijk erkend of beschermd. Dit betekent dat iedereen vrij is zich chiropractor te noemen, ook al heeft hij of zij geen opleiding gevolgd aan een van de erkende colleges. De chiropractoren die in Nederland zijn geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn allemaal opgeleid bij wereldwijd erkende colleges, en voldoen dus aan de strenge internationale opleidingseisen. De SCN waakt over de kwaliteit van chiropractie in Nederland. Jaarlijks vindt er een proces van herregistratie plaats waarbij wordt getoetst of chiropractoren aan de kwaliteitseisen voldoen. Chiropractor Vivian Kil is sinds 2007 geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland. Verder is zij lid van de grootste beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland, de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), en op Europees niveau is zij aangesloten bij de European Chiropractic Union (ECU).