privacy beleid

Privacy beleid Nervus praktijk voor Chiropractie

Nervus praktijk voor chiropractie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Nervus praktijk voor chiropractie deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Nervus praktijk voor chiropractie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Nervus praktijk voor chiropractie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Nervus praktijk voor chiropractie vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Nervus praktijk voor chiropractie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Nervus praktijk voor chiropractie informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Nervus praktijk voor chiropractie informeert patiënten indien Nervus praktijk voor chiropractie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.